Øksnes kommunestyre utsatte tittel-valg

Øksnes kommunestyre valgte å ikke ta stilling til framtidig tittel til rådmannen i kommunen.

Elise Gustavsen, ennå med tittel rådmann i Øksnes. 

Lokale notiser

Etter en interessant debatt hvorvidt dagens rådmann Elise Gustavsen fra årsskifte skal gå over til en kjønnsnøytral tittel, valgte forsamlingen å utsette valget til en senere anledning.

Sp, Frp og Høyre ønsket i sitt forslag til vedtak å gå for tittelen administrasjonssjef, og begrunnet dette med at dette er en mer "folkelig" tittel enn kommunedirektør.

Andre igjen mente at man må tenke på at tittelen også skal klinke på engelsk, og mente da at en direktørtittel er mer passende.

- Vi bør kanskje la tittelforslagene synke litt mer inn før vi bestemmer oss, var fristilte Tore Christiansens syn.

Han fikk gehør og saken ble utsatt.