Øksnes bruker minst på brannvern, Hadsel dyrest

Øksnes kommune brukte i 2018 1.016 kroner per innbygger til brann- og ulykkesvern.
Lokale notiser

Det er minst av alle kommuner i Vesterålen. Hadsel har den dyreste driften. Kommunen brukte 1.683 kroner per innbygger. Det vil si at Hadsel har en tjeneste som er 65 prosent dyrere per innbygger enn Øksnes sin tjeneste. Hadsel har også økt kostnadene mest per innbygger. Siden 2015 er kostandene økt med 59 prosent, som er nesten dobbelt så mye som Bø. I «Regineland» har kostandene økt med 32 prosent.

De ferske tallene viser at det ellers er små forskjeller mellom kommunene. Øksnes, Sortland og Andøy bruker alle 1000-1100 kroner per innbygger til brann- og ulykkesvern. Lødingen og Bø betaler drøyt 1.300 kroner per innbygger, mens Hadsel altså skiller seg ut.

Brann- og ulykkesvern
Per innbygger201520162017201815-18%
Hadsel

1 057

1 284

1 523

1 683

59,2

1 036

1 221

1 397

1 368

32,0

Lødingen

1 088

1 451

1 388

1 344

23,5

Sortland

1 076

1 040

1 129

1 166

8,4

Andøy

926

1 148

1 215

1 134

22,5

Øksnes

888

867

966

1 016

14,4


SSB har også laget en statistikk som viser hvor mange årsverk kommunene bruker til brann- og ulykkesvern per 1.000 innbyggere. På denne statistikken topper Sortland, som har 0,78 årsverk per 1.000 innbyggere. Lødingen ligger på bunnen med 0,28 årsverk per innbygger.