Spillemidler til Øksneshallen

Øksnes kommune er innvilget kr. 790.000 i spillemidler til Øksneshallen.
Lokale notiser

Øksneshallen på Myre har lenge sårt trengt renovering. Nå er kommunen innvilget kr. 790.000 i spillemidler til formålet rehabilitering. Det er konkret taket på hallen som over år har vært lekk og skapt til dels stor frustrasjon for både kommunen og brukerne av hallen. Renoveringsarbeidet med taket er allerede påbegynt og i sluttfasen.