Vil oppgradere Ryggedalstunellen

Beate Bø Nilsen hadde i dag et innlegg på fylkestinget, hvor hun ba om en oppgradering av Ryggedalstunellen.
Lokale notiser

Dette skjedde under rullering av regional transportplan og handlingsprogram for 2018-2021.

I innlegget fokusert Beate Bø Nilsen (Høyre) på at det i desember 2017 av posisjonspartiene Ap, KrF, SV og Sp ble vedtatt å blant annet omprioritere midler på 62 millioner kroner i økonomiplanen fra oppgradering av Ryggedalstunnelen inn mot Bø til fordel for gang- og sykkelsti i Lofoten og Meløy.

– I media lovet posisjonen på fylket at de skal gjøre hva de kunne for å få på plass tilstrekkelige midler til oppgradering av Ryggedalstunnelen med oppstart 2019. Statens vegvesen i Midtre Hålogaland opplyser at dette arbeidet ikke har planlagt oppstart før i 2022. Oppstart av arbeidet knyttet til tunnelsikkerhetsforskriften var planlagt i 2018, før den ble flyttet til 2020. Nå er den flyttet til 2022. Bø er en viktig fiskeri- og havbrukskommune i Nordland. Ryggedalstunnelen er eneste innfartsåre til Bø i Vesterålen. Det har vært alvorlige ulykker i tunnelen der ambulanse og andre nødetater har måttet ut av tunnelene til Ånnfjordbotn for å få dekning og kontakt med sykehuset. Det er helt uholdbart at det ikke er nødnett i Ryggedalstunnelen, sa Bø Nilsen fra talerstolen.

Hun fortsatte å si at Fylkesrådet i Nordland skal bruke én milliard på å utbedre enn rekke fylkesveier. Hun mener at dette viser at fylkeskommunen har hatt en romsligere økonomi enn de selv har hevdet.

– Det er små marginer i Ryggedalstunellen. I dag i media viser de til at forleden var tunellen sperret av to vogntog som hadde stoppet opp – et semivogntog på tur mot Bø og en kontainerbil med henger i motsatt retning. Dette og på bakgrunn av alvorlige ulykker som har skjedd i tunnelen og at der er ledige midler, spør jeg: Hvorfor prioriter ikke fylkesrådet oppgradering av Ryggedalstunnelen?

Hun vil nå avvente svar fra fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik.