Hadsel kommunestyre:

Hadsel utsatte forbud mot engangsplast

Politikerne i Hadsel har overraskende nok vedtatt at kommunens klima- og energiplan for 2019 til 2022 skal utsettes og ut på ny høring.

Engangsplast skal ikke brukes i kommunale enheter i Hadsel.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Lokale notiser

Etter planen skulle kommunestyret gjøre et vedtak som innebærer at klimautslippene skal reduseres med 20 prosent. Den lokale produksjonen av lokal kraft skal øke. Det skulle også bli forbud mot bruk av engangsplast i alle kommunale virksomheter.

Disse spørsmålene har tidligere vært ute på høring, og det er gjennomført møter med blant annet elevråd og skoler på Melbu og Stokmarknes.

Etter forslag fra Renathe Johansen i Venstre, som ble støttet av Rødt og Senterpartiet, vedtok kommunestyret å utsette saken. Venstre mente at de nye politikerne som blir valg til høsten, skal få gjøre vedtaket i saken senere. Dette ble samstemmig vedtatt av kommunestyret.

Klima- og energiplan

Av sakspapirene til kommunestyret går det fram at klima- og energiplanen 2019 – 2022 bygger på klima- og energiplan for Hadsel kommune 2007 -2015. Planen har varighet fra 2019 og ut 2022, med en handlingsplan som rulleres årlig i forbindelse med kommunens økonomiplan. Det understrekes at handlingsdelen kan være noe ambisiøs i økonomisk forstand, men legger til grunn at dette følges av årlig prioritering, går det fram av sakspapirene som politikerne har mottatt i forkant av kommunestyremøtet.

Der går det fram at resultatet av arbeidet er en tydelig og konkret plan med fastsatt oppfølgingsansvar og tidsfrister.

– Planen er ambisiøs, men realistisk og vil føre til at vi om få år er på god vei mot lavutslippssamfunnet. Klima- og energiplanen er komplettert av klimaindikatorer og handlingsdel med tiltakslister. Forventningene er at kommunen i denne planen skal medvirke til gjennomgripende endringer i alle områder av lokalsamfunnet, heter det.

I sakspapirene til Hadsel kommunestyre heter det at Hadsel kommune skal følge opp det nasjonale målet om karbonnøytralitet senest i 2050. Konkrete tiltak og aktiviteter skal bidra til en økt lokal produksjon av grønn energi og reduksjon av klimautslippene.

Kommunestyret har derfor vedtatt å:

  • Redusere klimautslippene i Hadsel med 20 prosent.

  • Øke lokal produksjon av grønn kraft med 20 prosent

  • Forby bruk av engangsplast i alle kommunale virksomheter.

Av delmål går det fram at Hadsel kommune skal være lavutslippssamfunn i 2050. Klimagassutslippene skal reduseres med minst 40 prosent innen 2030. Delmål er i samsvar med nasjonale rammer. Alle nyetableringer i kommunen må motiveres til følge den lokale klima- og energiplanen. Det går imidlertid ikke fram om motivasjonen også skal gjelder allerede eksisterende bedrifter.

Og dette skal altså de nye politikerne som blir valg til høsten ta nærmere stilling til. Samtidig skal administrasjonen i kommunen gjennomgå planen på nytt. Det er innforstått at politikerne skal kunne komme med nye innspill i forhold til den oppdaterte planen som skal presenteres senere.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser