Helsetjenestene i Lødingen nesten dobbelt så dyre som Sortlands

De kommunale utgiftene til helse- og omsorgstjenester i Lødingen er nesten dobbelt så dyre i Lødingen som i Sortland.
Lokale notiser

Det viser ferske tall fra SSB.

Sortland brukte bare drøyt 28.000 kroner per innbygger, mens Lødingen brukte drøyt 55.000 kroner per innbygger.

Hadsel har hatt den største økningen i kostnadene. Fra 2015 til 2018 steg kostnadene fra 27.736 kroner per innbygger til 35.830 kroner per innbygger. Dette er en vekst på 29,2 prosent.

Bø og Sortland har hatt den laveste veksten. Kostnadene per innbygger har «bare» steget med drøyt 18 prosent i samme periode.

Bø har det nest høyeste kostnadsnivået i Vesterålen. Helse- og omsorgstjenestene koster nesten 49.000 kroner per innbygger.

Utgifter til helse- og omsorgstjenester
Per innbygger201520162017201815-18%'
Hadsel

27 736

30 109

31 812

35 830

29,2

Lødingen

44 784

46 964

50 132

55 219

23,3

Øksnes

27 516

28 969

31 549

33 611

22,2

Andøy

28 546

30 546

31 071

34 499

20,9

Sortland

24 019

25 034

26 750

28 446

18,4

41 373

44 627

47 069

48 890

18,2