Hadsel Havn KF:

Pent resultat og mindre bruk av penger

Hadsel Havn KF hadde et positivt driftsresultat på 831.000 kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 647.000 i forhold til budsjett for 2018.
Lokale notiser

Det går fram av saksdokumentene til kommunestyrets møte i dag, som for anledningen er lagt til Raften i Raftsundet.

KPMG har revidert regnskapet og har kommet til at det er i samsvar med lover og forskrifter. Regnskapet gir en dekkende framstilling av den finansielle stillingen i det kommunale foretaket, går det fram av revisjonen.

I saksfremstillingen til kommunestyret heter det at Hadsel havns aktivitet i år 2018 har skjedd i tråd med havnestyrets prioriteringer. Driftsregnskapet tilsier en fortsatt sunn drift av de store ansvarsområdene, mens de mindre avsnittene, inkludert Fiskebølvika, ikke bærer seg selv.

«Havnekassen belastes med kapitalkostnader tilsvarende lån på cirka fire millioner uten inntjening som følge av en konkurs. Havnekassen kan ikke brukes til krysssubsidiering. Fiskebølvika med de mindre havneavsnittene, inklusive Innlandet, Lonkan og til dels Brottøya, er sammen tungt belastende for havnekassen, uten mulighet for tilstrekkelig inntjening. Det ligger i sakens natur at kommunen selv bør ha økonomisk ansvar på alle disse områdende. Regnskapsmessig mindreforbruk er kr. 646.946,05, som foreslås avsatt til disp. fond for havnestyret når regnskapets skal vedtas av Hadsel kommunestyre.»

Havnestyrets regnskap ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Det samme gjelder Hadsel havn årsmelding.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser