Hadsel kommunestyre:

Vedtok reguleringsplan for miljøgate på Stokmarknes

Etter magne innspill og diskusjoner over lang tid, har politikerne i Hadsel endelig bestemt seg for at det skal etableres miljøgate i Stokmarknes.
Lokale notiser

Planprogrammet for miljøgate på Stokmarknes var på høring i februar, og det har kommet inn mange høringsuttalelser. Det er imidlertid ingen av disse som påvirket politikerne til å si annet enn ja til miljøgate på Stokmarknes. Flere representanter foreslo å utsette saken, men det forslaget falt.

Rødts Geir Jørgensen sa under debatten i kommunestyret at det ikke er for få parkeringsplasser, men for mange biler i verden. Han var også opptatt av hvem som skal få lov til å parkere i kommunesenteret. Han var mer oppfatt av å få ei bilfri miljøgate.

Kommunedirektør Ola Morten Teigen informerte om et parkeringshus som har vært diskutert med næringslivet.

– Det er aktørene som må være villige til å betale for et parkeringshus. Det er snakk om tomt som er stor nok til å bygge et parkeringshus på, og noen må betale for det. Inntil kommunestyret bestemmer noe, kan foreløpig ordning løse utfordringene.

Han antydet at det kunne være snakk om en privat egenandel i finansieringen av parkeringshus. Det finnes både tomter og interesser som kan være med på en løsning for parkeringshus. Antallet parkeringsplasser blir vanskelig å si nå, mente han, og sa at man heller kunne vente på en løsning som næringslivet selv har vært med på å si at de er villige til å investere i.

Varaordfører Kurt Jenssen i Senterpartiet foreslo at man måtte være framoverlent og legge opp til en god parkeringskapasitet. Det er viktig å få planen vedtatt og ta resten senere., mente han.

I tillegg til en syvpunkts liste over detaljer knyttet til saken, gikk kommunestyret også inn for at arbeidet med miljøgata skal gjøres i nært samarbeid med næringslivet.

I sin innstilling til kommunestyret sier kommunedirektøren at saken i det offentlige rom har hatt sitt hovedfokus på parkering og lengden på Miljøgata. Formannskapet bestilte i sin tid i planprogrammet at de ønsket mindre biltrafikk i Markedsgata. Da er ikke veien å gå å legge opp til enda bedre forhold for bilismen og mer bilbruk til sentrum. Formannskapet ønsket å få mer trafikk ned i Havnegata som blir fylkeskommunal, noe som viser at man ikke ønsket å stoppe bilismen.

Formannskapet har tidligere bedt rådmannen om en egen sak om parkering. Det har resultert i at kommunen utreder muligheten for parkeringshus. Noen alternativer er allerede på er presentert for næringslivet.

Rådmannen tar fram «Det grønne skiftet» som føringer fra sentralt hold om å bli mer miljøvennlig. En miljøgate vil bidra til dette.

– Da blir det etter rådmannens skjønn viktigst å sette liv og helse, gående og syklende først. Byen må yngle av liv og mennesker, byen må ikke bare bli en forsyningsbase for varer som hentes med bil, sier rådmannen i sin oppsummerende betraktning.

– Lengden på miljøgata kan diskuteres. Vi har hatt ute til høring alle tre mulighetene: Fra Hurtigrutens hus til Vinmonopolet, fra Hurtigrutens hus til Ranværingsgata og fra Hurtigrutens hus til Rema1000. Rådmannen vil tilrå at miljøgata gjøres så kort som mulig, også strekningen som blir enveiskjørt. Enveiskjøring medfører økt trafikk i Richard Withs gate som er skolevei. Barn og unge føler at Richard Withs gate er utrygg. Dette fremgår også i trafikksikkerhetsplanen. Likevel vil rådmannen være lojal mot høringsvedtaket der formannskapet tilrår miljøgate og enveiskjøring på strekningen Sparebanken til Rema 1000 med kjøreretning fra nord til sør.

Rådmannen konkluderer dermed at det bør vedtas foreslåtte plankart og korrigerte planbestemmelser, da det er disse to dokumentene som til slutt blir rettslig bindende. Rådmannen bør gis fullmakt å oppdatere vedlagte planbeskrivelse i henhold til bestemmelser og kart. Form- og byggeskikkveilederen bør vedtas som lokal retningslinje i byggesaksbehandlingen.


Formannskapet vedtok planprogrammet for miljøgate:

Legger ut planprogram for miljøgate på høring

Formannskapet vedtok torsdag å gå for rådmannens forslag om å legge planprogrammet for miljøgate på Stokmarkens ut på høring.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser