Vil hjelpe jekta i en vanskelig situasjon

Kommunestyret i Hadsel har bestemt å hjelpe Nordlandsjekta «Brødrene» med et tilskudd på 300.000 til ny tremast til den nå masteløse båten.

Fra Melbu 13. juni  Foto: Bente Pleym Urholt

Lokale notiser

Formannskapet foreslo tidligere å støtte jekta med et engangsbeløp til ny mast, men ville at kommunestyret skulle konkludere. Den økonomiske hjelpen vil gjøre det mulig å sette jekta i drift igjen neste år. Stiftelsen som eier jekta søkte opprinnelig kommunen om 200.000 kroner i årlig støtte. Stiftelsen 200.000 kroner i årlige utgifter til årlig kontroll, sertifisering, sjekk av redningsflåter og diesel.

– Uten at dette er på plass kan vi ikke gå fra kai og begynne å tjene penger. Vi klarer ikke å tjene så mye penger på en sesong at vi dekker oppstartkostnadene det påfølgende år og vil derfor alltid være avhengig av sponsing. Banker og annet næringsliv i regionen har støttet oss siden båten var ny, men vi merker nå at disse kanskje føler for en pause eller redusert engasjement. All drift og vedlikehold utføres på dugnad», har styreleder Jens Andreas Winther tidligere opplyst til Hadsel kommune.

Rådmannen opplyser i sin innstilling til kommunestyret at det er få midler til frivillige organisasjoner, at det er mange som er interessert i disse midlene og at det er risiko for opplevelse av forskjellsbehandling. Derfor anbefalte ikke rådmannen at det bevilges penger til dette.

I lys av diskusjonen i formannskapsmøtet 13. juni 2019, oppfatter imidlertid rådmannen en politisk vilje til å hjelpe Stiftelsen Nordlandsjekta Brødrene i en vanskelig situasjon. Derfor var det før møtet skissert to forskjellige alternativer til rådmannens innstilling:

Innvilge et engangsbeløp på 100.000 kroner som øremerkes mast og finansieres av kommunens disposisjonsfond.

Eller innvilge et enkelttilskudd på 100.000 kroner for 2019 som i alternativet over, samt be om at det innføres 100.000 i årlig tilskudd gjennom rådmannens fremlegg til økonomiplan for perioden 2020-2023.

Etter voteringen i kommunestyret ble dette omgjort til et tilskudd på 300.000 kroner som en engangsstønad. Forutsetningen er at masteprosjektet fullfinansieres og realiseres.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser