Skreibadet - nytt basseng på Myre

Øksnes kommune har startet arbeidet med å planlegge nytt basseng med prosjektnavn Skreibadet.

Bildet er fra Bjørkebadet og hentet fra Øksnes kommunes hjemmeside. 

Lokale notiser

Målet er å levere en søknad om forhåndsgodkjenning til kulturdepartementet, samt å levere søknad om spillemidler i løpet av 2019.

Kommunen har engasjert konsulent og tidligere president i Svømmeforbundet, Per Rune Eknes, til å bistå med utarbeidelse av skisseprosjektet som skal danne grunnlaget for søknader.

I denne forbindelse skal det arrangeres et åpent møte torsdag 27. juni for å informere om prosjektet så langt og om den videre prosess. Per Rune Eknes vil fortelle om mulige løsninger.

Målet er at befolkningen og ikke minst foreninger kan gi innspill til kravspekken for bassenget i en tidlig fase.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser