Ber om strakstiltak i Lødingen etter ulykke

Lokale notiser

Lødingen Høyre og Nordland Høyre ber om strakstiltak i Lødingen sentrum etter ulykka sist fredag.

Partiet skriver i en pressemelding at krysset der ulykken skjedde er svært farlig og uoversiktlig.

–Det er smal vei, ingen skilting og fotgjengerovergang er ikke streket opp. Når det i tillegg er svært trafikkert og fartsgrense er på 50 km/t, utgjør dette en trafikkfare i seg selv, sier ordførerkandidat for Høyre i Lødingen Monica Rolandsen.

I meldingen skrives det at fylkesrådet og Nordland fylkeskommune må prioritere sikring av myke trafikanter ved å merke fotgjengerfeltene gjennom tettstedet Lødingen. 

Nordland Høyre pirker også i fylkesrådet om Ryggedalstunnelen.

–I desember 2017 vedtok posisjonspartiene Ap, KrF, SV og Sp i fylkestinget blant annet å omprioritere midler på 62 millioner kroner i økonomiplanen fra oppgradering av Ryggedalstunnelen på Fv. 820 inn mot Bø til fordel for gang- og sykkelsti i Lofoten og Meløy. I media lovet posisjonen på fylket at de skal gjøre hva de kunne for å få på plass tilstrekkelige midler til oppgradering av Ryggedalstunnelen med oppstart 2019. Nå er den flyttet til 2022. Ryggedalstunnelen er eneste innfarts åre til Bø i Vesterålen. Det har vært alvorlige ulykker i tunnelen der ambulanse og andre nødetater har måttet ut av tunnelene til Ånnfjordbotn for å få dekning og kontakt med sykehuset. Det er helt uholdbart at det ikke er nødnett i Ryggedalstunnelen.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser