Stort underskudd på Myre

Lokale notiser

Sommarøy Produksjonslag fikk et negativt resultat før skatt på syv millioner kroner.

Det var drøyt tre millioner kroner svakere enn resultatet for 2017. Selskapet har dermed tre underskuddsår på rad med et samlet underskudd før skatt på 12,75 millioner kroner.

Selskapet omsatte for 116 millioner kroner. Året før var omsetningen 79 millioner kroner.

De dårlige årene har tært godt på egenkapitalen. I 2015 var egenkapitalen bokført til 15,5 millioner kroner, men den er nå falt til 5,6 millioner kroner.

Selskapet har en totalbalanse på 53 millioner kroner, gjelden utgjør 47,4 millioner kroner. Den kortsiktige gjelden er på 4,5 millioner kroner og omløpsmidlene var ved nyttår bokført til 12,8 millioner kroner. Kontantbeholdningen utgjorde da fire millioner kroner.

Holmøy Maritime er hovedaksjonær. Selskapet eier 69,1 prosent. Nest største aksjonær er Geir Rognan med 15,7 prosent.