83 prosent av flyktningene i Andøy fikk jobb eller utdanning

Lokale notiser

83 prosent av flyktningene som avsluttet introduksjonsprogrammet i Andøy i 2018 gikk rett over i jobb eller utdanning, melder Andøy kommune i en pressemelding.

På landsbasis er tallet 55 prosent. Det viser nye tall fra Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

– Vi har et næringsliv i denne kommunen som stiller seg svært positiv til å ta imot våre elever. I tillegg har ansatte i integreringstjenesten gjort en enorm innsats med å finne praksisplasser til flest mulig, sier Tanja Kristiansen, inspektør ved Voksenopplæring og Integrering i Andøy i meldingen.