–Nordland bredbåndsvinner

Lokale notiser

– Stortinget bevilget 50 millioner kroner ekstra til bredbånd i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB). Fordelingen viser at Nordland er et av fylkene som kommer best ut med i overkant av 30 millioner fra ordinære bevilgningen samt RNB. Dette er god distriktspolitikk i praksis, skriver gruppeleder for Høyre Beate Bø Nilsen i en pressemelding. Hun slår fast at mange bedrifter og personer i grisgrendte strøk i Nordland har for dårlig nettforbindelse.

– For mobilt bredbånd har kraftig 4G-utbygging de siste årene gjort at 97 prosent av husstandene estimeres å ha innendørs 4G-dekning ifølge siste dekningsrapport. I revidert nasjonalbudsjett vedtok Stortinget å bevilge 50 millioner kroner til en ekstraordinær økning av bredbåndstilskuddet. Det vil gi et samlet bredbåndstilskudd på om lag 250 millioner kroner i 2019, 100 millioner kroner mer enn i 2018, skrives det i meldingen.

– Ekstrabevilgningen i revidert nasjonalbudsjett skal blant annet bidra til utbygging til husstander og virksomheter som i dag har tilbud om bredbånd basert på Telenors kobbernett, og hvor det ikke finnes et annet tilbud eller planer om utbygging av tilstrekkelig godt bredbånd på kommersielt grunnlag, sier fylkestingsrepresentant i Venstre Arne Ivar Mikalsen.

Bredbåndsmidlene fordeles til fylkeskommunene ut fra en fordelingsnøkkel som skal gi en større andel til de fylkeskommunene som trenger midlene mest.