Her kjøres det ned mest elg i Vesterålen og Lødingen

Sesongen 2018-2019 er den nest verste de ni siste årene når det gjelder elgpåkjørsler i Vesterålen og Lødingen.
Lokale notiser

Det viser helt ferske tall fra SSB.

I alt ble det påkjørt 24 elg. Bare sesongen 2015-2016 var verre. Da ble det påkjørt 25 elg. Gjennomsnittet for de ni siste årene er 18 elg.

Tallene fremkommer i statistikken Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Sortland hadde flest påkjørsler med syv. Deretter fulgte Hadsel og Andøy med fem hver. Lødingen og Øksnes hadde færrest, bare to hver, mens Bø hadde tre påkjørsler.

I alt er 52 elg tatt ut utenom jakt. Det vil si 28 flere enn dem som ble påkjørt.

«Omkommet av andre årsaker» er desidert mest hyppig årsak. I alt 26 dyr er registrert i avgang. To dyr ble skutt i nødverge i 2018/2019. Begge to ble skutt i Andøy.

I alt ble det påkjørt 8.800 hjortevilt i Norge i 2018/2019-sesongen.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser