Søker om å få bygge fire tanker på 16,5 meter på Myre

Lokale notiser

Vesterålen Marine Oljer vil legge til rette  for mer helårlig produksjon.

De vil derfor ha tillatelse til å ha fire tanker som er 16,5 meter høye på Myre. De skal erstatte to tanker som er 14 meter.

Selskapet trenger dispensasjon fra høydekravet i reguleringsplanen, og teknisk sjef tilrår at teknisk utvalg skal si ja til søknaden. Den skal behandles politisk 3. juli i hovedutvalg for tekniske saker.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser