Øksnes kommune overtar ballbinge

Øksnes kommune overtar prosjektet Sandvikdalen Ballbinge og står nå som formell eier.

Ballbinge (illustrasjon).  Foto: Christer Remen

Lokale notiser

Sandvikdalen gårdsforening har søkt om spillemidler fra Kulturdepartementet/Nordland fylkeskommune for oppførelse av ballbinge.

Søknaden har fått avslag på grunn av lav prioritering i forhold til andre søknader som var til behandling. Midlene som er tilgjengelig i ordningen strekker ikke til alle søknadene som er fremmet. Søknaden tilfredsstiller samtidig de formelle vilkårene for tilskudd, og kan fremmes på nytt i neste runde.

Nå overtar Øksnes kommune prosjektet og vil forskuttere kr. 300.000 i påvente av spillemidler. Prosjektet har en totalkostnad på kr 715.000, der 415.000 kroner inngår som dugnad, egenkapital og tilskudd.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser