Ikke mer laks i merd

Oppdrettsselskapet Øyfisk AS får ikke øke mengden laks i merd ved lokaliteten Lønskog.
Lokale notiser

Fylkesmannen har behandlet søknad fra Øyfisk om arealendring og biomasseutvidelse av lokalitet Lønskog, med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) laks, ørret og regnbueørret på 2 340 tonn. Det legges opp til en produksjon på 2 500 tonn biomasse årlig, med bruk av 2 600 tonn tørrfôr, heter det i søknad. Omsøkt biomasse er en økning på 780 tonn fra forrige utslippstillatelse datert 13.11.2007 på 1 560 tonn.

Etter det Fylkesmannen kan se ligger lokalitet Lønskog i et uplanlagt område i Øksnes kommunes arealplan. Søknaden har vært ute til offentlig høring og er behandlet av Øksnes kommune. Det har ikke kommet inn merknader som gjelder forurensning. Kommunen har ingen merknader til at søknaden blir godkjent som omsøkt.

Fylkesmannen innvilger ikke søknad om biomasseøkning.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser