Rødlistet sandsvale hekker mellom Gulstad og Steilo

Fylkesmannen i Nordland har flere anførsler når det gjelder planene for gang- og sykkelvei mellom Stokmarknes og Melbu. Både at fritt løp for Gulstadelve opprettholdes, og der må en en plan på plass for å ivareta den rødlista sandsvalen.
Lokale notiser

Hadsel kommune har hatt planene for gang- og sykkelvei mellom Stokmarknes og Melbu ute på høring. Når det gjelder gang- og sykkelvei mellom Gulstad og Steilo, har Fylkesmannen i Nordland kommet med flere anførsler.

– Det er viktig at det er tatt inn bestemmelser om at fritt løp av Gulstadelva skal opprettholdes, og at vegetasjonsbeltet langs elva skal opprettholdes så langt som mulig. Kryssing av elva med gang - og sykkelvei bør fortrinnsvis skje med bru, og slik at selve vannløpet ikke berøres, skriver Fylkesmannnen i Nordland.

Det planlagte riggområdet ligger i et område der det hekker sandsvale, som har status som nær truet i norsk rødliste.

– Registrert hekking ligger nord for området som er avsatt til riggområde. Ifølge naturbasen inngår imidlertid riggområdet i et område der hekking er påregnelig. Det går ikke fram av plandokumentene at dette er vurdert, påpekes det i innspillet til Hadsel kommune.

– Som grunnlag for videre arbeid bør det tas inn bestemmelser som sikrer at lokalisering og tilpassing av riggområdet så langt som mulig tilpasses eventuell hekking av sandsvaler i området. Som grunnlag for prosjektering bør det derfor foreligge nærmere dokumentasjon på lokalisering av eventuelt hekkende sandsvaler i området. Om det ikke foreligger direkte konflikt med lokalisert hekkekoloni av sandsvale bør potensielle hekkemuligheter for arten opprettholdes, ved at vertikale sand- og jordvegger i området bevares, skriver Fylkesmannen i Nordland.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser