Antallet konfliktrådssaker i Vesterålen er halvert

Lokale notiser

Konfliktrådet har behandlet 12 saker fra Vesterålen i første halvår.

Tre av sakene var i Øksnes, tre i Hadsel, en sak var i Andøy og fem av sakene var fra Sortland.

På samme tid i fjor hadde konfliktrådet behandlet 24 saker fra Vesterålen. Det var åtte saker fra Sortland, syv fra Hadsel, fire fra Andøy, tre fra Bø og to fra Øksnes.

Det opplyser Konfliktrådene i Nordland.

For regionen Midtre-Hålogaland ble det i alt behandlet 96 saker, som var en nedgang på 11 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Straffesaker var på nivå med fjoråret, henlagte sivilsaker falt med 31 prosent og sivile saker falt med 18 prosent.

For gruppen under 18 år var det økning på en sak fra syv til åtte.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser