2.600 kroner i bot for å varsle om fartskontroll

Varsler du andre når politiet er ute på kontroll? Det er faktisk ikke lov og kan straffes med bot. Fem bilister i Oslo har nå fått bøter for ulovlig lysbruk.

KONTROLL: Dersom du oppdager at politiet har kontroll i trafikken i sommer, er det ulovlig å blinke med lysene for varsle andre trafikanter om dette. I Oslo har fem bilførere fått 2.600 kroner i bot for dette.  Foto: Marius Birkeland

Lokale notiser

Det er Oslo politidistrikt som melder om saken, som er omtalt i Dagbladet.

Oslo politidistrikt skriver på Facebook at man for noen dager siden gjennomførte fartskontroll i Bærum. Der var det flere bilførere som ville varsle møtende bilførere om kontrollen.

Det bilførerne ikke visste, var at politiet fulgte med på trafikken i begge kjøreretningene.

– Vi stoppet fem bilister som blinket med lysene og tilbød forenklet forelegg for ulovlig lysbruk. Fire av dem godtok forlegg på 2.600, mens en bilist ikke godtok. Vedkommende ble anmeldt, og saken sendes videre, sier Finn Erik Grønli ved trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Politiet så også en syklist vifte med armen – trolig for å varsle bilistene om kontrollen.

- Det er svært uheldig at trafikanter varsler om politikontroller. Du vet aldri om du varsler en ruskjører, person uten førerkort, eller andre som ikke burde vært i trafikken. Vi er ikke på veien for å ta flest mulig, men for å luke ut farlige trafikanter, sier Grønli videre.

Vegtrafikkloven

Det er paragraf 15 i vegtrafikkloven som regulerer bruk av lys på kjøretøy.

§ 15.Bruk av lys

  1. Lys som er påbudt for kjøretøy, skal være tent under kjøring når lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gi føreren tilstrekkelig synsfelt eller for å gjøre kjøretøyet synlig for annen trafikant.Under kjøring med motorvogn skal påbudt fjernlys, nærlys eller godkjent kjørelys alltid være tent.
  2. Fjernlys må ikke benyttes slik at annen trafikant blir blendet. Det samme gjelder ved møte med jernbanetog, sporvogn eller fartøy som føres langs vegen.
  3. Nærlys skal nyttes når fjernlys ikke er påkrevd eller ikke er tillatt brukt.
  4. Parkeringslys skal være tent under stans eller parkering på veg når lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gjøre kjøretøyet synlig for annen trafikant.
    Fjernlys eller nærlys må ikke være tent under stans eller parkering som nevnt i første ledd.
  5. Tillatt hjelpelys må ikke nyttes til annet formål enn det er bestemt for.
    Kurve-/tåkelys kan ikke nyttes sammen med nærlys.
  6. Denne paragraf gjelder så langt den passer også for fører av sporvogn.

Kilde: Lovdata

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser