Får skyte 10 grågås

En person i Alsvåg er gitt tillatelse til å skyte inntil 10 grågås.
Lokale notiser

Begrunnelsen for søknaden er at bestanden av grågås er økende og at grågåsa gjør store skader på enga. Grågåsa benytter enga til beite fra snøen forsvinner om våren, og gjennom hele vekstsesongen. Resultatet er en kraftig reduksjon av gras avlingen og avføring fra gåsa i foret.

Søker opplyser videre at grågåsa som oppholder seg på enga er 1-2 år gamle fugler som ikke har unger, og at han har observert opptil 50 gjess som beiter på areal som grenser til sjøen.

Søker påpeker videre at det er meningsløst å bruke tid og penger på grasproduksjon som kun blir for til gåsa. I søknaden opplyses det at vedkommende har forsøkt å skremme gåsa og at dette er et gjentakende problem.

Derfor er søkeren innvilget å kunne felle inntil 10 grågås.

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser