Midler til lege-rekruttering i Øksnes

Lokale notiser

Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil 352.014 kroner til rekruttering og stabilisering fastleger Øksnes kommune.

Øksnes kommune får overført 52 014 kroner i ubrukt tilskudd fra tidligere år, og dette er inkludert i tilskuddsbeløpet. Utbetaling for i år blir på 300 000 kroner, redegjør direktoratet.

Tilskuddet skal dekke utgifter til aktivitet som retter seg mot målene:Økt antall fastleger, redusert antall ledige fastlegeavtaler og økt stabilitet blant leger i kommuner som har utfordringer med å rekruttere leger.

Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller investeringer. Tilskuddet kan heller ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra Helsedirektoratet.

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser