Andøy får nesten 1 million til å skaffe flere leger

Andøy kommune kan i år bruke nesten 1 million kroner i forsøket på rekruttere flere leger til kommunen.
Lokale notiser

Helsedirektoratet har innvilget Andøy kommune et tilskudd på 700.000 kroner i 2019 til «Rekruttering og stabilisering av legedekning i Andøy kommune».I tillegg får kommunen lov til å bruke 288.722 kroner som er ubrukt fra tidligere år, totalt 988.722 kroner.

Andøy kommune har i lang tid slitt med å få faste leger til to av de fire legestillingene ved Andenes helsesenter. Disse stillingene blir dermed dekket opp av stadig skiftende vikarer.

114 får tilskudd

Helsedirektoratet skriver at det er satt 63,9 millioner kroner til formålet, og at det er kommet inn 195 søknader. 114 søknader er innvilget.

Målet med tilskuddet er å øke antall fastleger, redusere antall ledige fastlegeavtaler og økt stabilitet blant leger i kommuner som har utfordringer med å rekruttere leger.

Tilskuddet kan ikke brukes til innkjøp av utstyr eller til investeringer.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser