Naustvikfestivalen får ikke penger fra Øksnes kommune

Naustvikafestivalen har søkt om midler til festivalen. Dette får de ikke.
Lokale notiser

Naustvikafestivalen har søkt Øksnes kommune om midler gjennom bedriftsutviklingsfondet på kr. 30 000.

I svarbrev fra kommunen heter det at støtte til festival ikke kommer inn under formålet til bedriftsutviklingsfondet, og søknad avslås dermed.

Tilskuddet gjennom fondet er ment å brukes som et virkemiddel til utvikling og tilrettelegging av lokalt næringsliv. Dersom det skal gis støtte til festival, må det gjennom søknaden klart framgå på hvilken måte en mener at tiltaket kan komme innunder formålet med tilskuddsfondet.

Det er videre en forutsetning at et vedtak om tilskudd skjer før oppstart av prosjektet. Her er en stor del av prosjektet gjennomført med hensyn til planlegging og markedsføring, og dette er hovedbegrunnelse for avslag på søknaden.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser