Disse områdene i Øksnes bør ryddes for marin forsøpling

Øksnes kommune har oversendt en prioritert liste til Reno-Vest over hvilke områder de mener bør ryddes for marin forsøpling.

Illustrasjonsbilde til marin forsøpling. 

Lokale notiser

Øksnes kommune har bedt om tips/forslag fra innbyggerne i Øksnes til områder som trenger opprydding. Kommunen har i tillegg gjort en egen vurdering av aktuelle områder.

Med bakgrunn i dette oversendes Reno-Vest forslag til tre områder i prioritert rekkefølge som trenger opprydding.

1) Sørsandvika og Vågevika

· Området er kjent for at det driver i land avfall og søppel fra havet.

· Områdene er bare tilgjengelig med båt. Deler av området, spesielt Vågevika er vanskelig tilgjengelig selv med båt.

2) Gårdsøya, Hjellsandøya og flere andre øyer i Øksnes Vestbygd.

· Områdene er kjent for at det driver i land avfall og søppel fra havet.

· Områdene er bare tilgjengelig med båt.

3) Kleivan og Beinøya mellom Stø og Nyksund

· Området er kjent for at det driver i land avfall og søppel fra havet.

· Områdene er bare tilgjengelig med båt.


Skal fjerne marin forsøpling

Disse områdene foreslås ryddet

Miljødirektoratet har bedt om opplysninger om lokaliteter i Vesterålen som trenger rydding i forbindelse med marin forsøpling. Disse områdene foreslår Reno-Vest bør ryddes.