Omsetningssvikt for Stedet på Myre

Utelivsstedet Stedet AS på Myre omsatte i fjor for litt mindre enn året før og bokførte et negativt resultat.

Utelivsstedet Stedet AS på Myre. 

Lokale notiser

I 2017 ble det omsatt for litt over 1,7 millioner kroner på Stedet, et beløp som i fjor endte på vel 1,6 millioner. Kostnadsbildet for utelivsstedet var det samme begge årene, med utgifter på 1,65 millioner.

Fra et positivt resultat i 2017 på 75 000 kroner endte fjoråret med et negativt resultat på 27 000 kroner.

Selskapet har en egenkapital på like over 500 000 kroner og hadde ved årets slutt i fjor en samlet gjeldspost på 410.000 kroner.

Stedet AS er eid av Bokholderiet AS, Ken-Terje Bye Larsen og Morten Brun Wold med Bokholderiet som knapp majoritetseier.