To «prikker» til Baren Første for manglende betaling av bevillingsgebyr

Baren Første AS har ikke betal bevillingsgebyr for 2017, og har dermed fått en prikkbelastning på to prikker fra Sortland kommune.
Lokale notiser

Sortland kommunes økonomiavdeling har informert om at Baren Første AS ikke har betalt bevillingsgebyr for 2017.

Siste henvendelse fra Sortland kommunes økonomiavdeling til Baren Første AS er sendt 9. mai2018, i form av varsel før begjæring om utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven. Bevillingsgebyr for 2018 er betalt. For 2019 er det ennå ikke sendt ut krav om innbetaling til bevillingshavere, skriver Sortland kommune  i et brev til Baren Første.

Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist er en overtredelse somomfattes av systemet for prikkbelastning etter alkoholforskriftens kapittel 10, jamfør alkohollovens § 1-9.Forskriftens angir to prikker for denne type overtredelse.

Forskriften gir også anledning til å tildele flere eller færre prikker enn det som er angitt i,dersom det er knyttet helt spesielle og svært formildende,eller svært skjerpende omstendigheter til overtredelsen.

– Bevillingshaver har ikke uttalt seg i saken og har dermed ikke tilført saken opplysninger hverken av formildende eller skjerpende art .Det er en kjensgjerning at bevillingsgebyret fra 2017 fortsatt ikke er betalt, tross gjentatte purringer og med påfølgende forhåndsvarsel om prikktildeling, skriver Sortland kommune.

VOL har av Baren første fått opplyst at purringene nå er betalt.

Dersom bevillingshaver i løpet av en toårsperiode er tildelt til sammen 12 prikker, skal bevillingen inndras i en uke. Ved flere enn 12 prikker skal inndragningen forlenges.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser