Minus for Naustvika AS

Restauranten Naustvika AS har fått negative tall på bunnlinja begge driftsårene de har eksistert.
Lokale notiser

Naustvika drev i fjor restaurant i Nyksund, mens de i år har hatt tilholdssted på Stø. Både 2017 og 2018 førte til negative tall for restauranten.

Mens Naustvika i 2017 omsatte for nesten én million kroner, steg omsetningen i fjor til nesten 1,5 millioner. Men kostnadsbildet oversteg inntektene begge årene, og det ble registrert et resultat før skatt i 2017 på kr. 22 000 i negativ retning, et beløp som steg til 36 000 i fjor, også i negativ retning.

Selskapet står videre bokført med eiendeler til en total verdi på 689 000 kroner mens kort- og langsiktig gjeld er oppført til 647 000 kroner.

Etter to år med negative tall er deler av innskutt egenkapital på 100 000 kroner gått tapt og selskapet står i dag med bokført egenkapital på 42 000 kroner.

Naustvika AS er eid av Valheim AS (eid av Jarle R. Meløy), daglig leder Hogne M. Pettersen og Brynjar M. Pettersen.