Varsler om faunakriminalitet i Alsvåg

En person i Øksnes kommune varsler fylkesmannen om påstått faunakriminalitet i Alsvåg.
Lokale notiser

Vedkommende varsler rapporterer om faunakriminalitet i hekkeområde for truede arter for sjøfugl i Alsvåg, Øksnes.

– Jeg har observert og dokumenterer faunakriminalitet på regulert området mellom Havneveien 1518 og Osen i Alsvåg, Øksnes kommune. Det er søkt Øksnes kommune om tillatelse til næringsaktivitet, uttak av masse og mulig oppsett av 40 x 15 meter plasthall til oppbevaring av masse, maskiner og utstyr. Dette i et svært utsatt hekkeområdet for sjøfugl. Ærfugl, kjell, rødstilk, små måke, div. måkearter, terne og grågås, påpekes det overfor fylkesmannen.

Varsleren hevder videre at det har siden mai måned og i dag vært meget hektisk aktivitet av tunge maskiner i hekkeområdet. Det planlegges ytterligere lagring av utstyr og maskiner med daglig bruk som medfører støy og svært uheldig forstyrrelser av truede sjøfugl. Aktiviteten oppfattes som faunakriminalitet og vedkommende ber med dette fylkesmannen stoppe Øksnes kommune i å gi tillatelse til etablering av lagringshall, bruk av tunge maskiner, mulig lagring av farlig gods og avfall i hekkeområdet.

Øksnes Havnevesen opplyser overfor VOL at det aktuelle området i Alsvåg er regulert til industriformål.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser