Høyest ledighet i Bø og Andøy

Ved utgangen av juli er det Bø (3,1 prosent) og Andøy (3,0 prosent) som har høyest arbeidsledighet i Vesterålen.

NORDLAND: Slik oppsummerer NAV Nordland arbeidsledigheten i fylket ved utgangen av juli.  Foto: NAV Nordland

Lokale notiser

Totalt er det 359 arbeidsledige i Vesterålen. I antall er det flest ledige i Sortland med 115. Det er 2,1 prosent av arbeidsstokken.

Hadsel har lavest ledighet med 2,0 prosent. I antall er det 79 ledige. Øksnes har 59 ledige, noe som gir en ledighet på 2,6 prosent.

Lav ledighet i Nordland

I Nordland var det 2.359 helt arbeidsledige. Det gir en ledighet på 1,9 prosent. I antall var det 128 færre arbeidsledige enn ved utgangen av juli i fjor.

Tar man med dem som er på arbeidsrettede tiltak, er det 2.761 ledige i Nordland.

– Nordland har fjerde laveste ledighet av alle fylkene. Den lave ledigheten er med på å forsterke virksomhetenes utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft, sier avdelingsdirektør i NAV Petter Bugge Richardsen. - Samtidig har vi en gruppe som står lenger fra arbeidsmarkedet og dagens situasjon gir disse større mulighet for å komme i jobb. NAV prioriterer samarbeid med arbeidsgiverne for å få flere inkludert i arbeidslivet, skriver NAV i en pressemelding.

Ledigheten i Nordland er fordelt på 1.294 menn og 1.065 kvinner. 

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (322), butikk- og salgsarbeid (266) og bygg og anlegg (220).

KommuneAntall arbeidsledigeProsentvis ledighetEndring (antall)Endring (prosent)
Hadsel792,011
353,113
Øksnes592,6611
Sortland - Suortá1152,122
Andøy713,023

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser