Mattilsynet på inspeksjon hos Nordlaks:

EU-prøver fra Nordlaks var uten forurensning

Under en inspeksjon som Mattilsynet gjennomførte hos Nordlaks tidligere i år, kunne de ikke finne rester av stoffene praziquantel og fenbendazol.
Lokale notiser

Mattilsynet gjennomførte inspeksjonen som en del av EU-direktivet som pålegger kontroll av de to forbindelsene knyttet til overvåking av visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter.

I rapporten fra Mattilsynet til Nordlaks Produkter AS på Stokmarknes fra juli i år, opplyses det at det ble tatt ut fem ørret til prøvetaking til testing av restmengder av de to stoffene.

Prøvene ble tatt 30. april, mens rapporten forelå så sent som 17. juli. Prøvene ble tatt fra fem ulike koteletter fra ørret, og det ble ikke påvist rester av stoffene praziquantel eller fenbendazol.

Sistnevnte stoff brukes blant annet mot parasitter som rundorm og glardia. Glardia kan i følge Wikipedia infisere mage- og tarmkanalen hos mennesker og føre til diaré, oppkast og rap med smak av råtne egg samt magekramper.

Kommersiell direktør Merethe N. Kristiansen i Nordlaks sier til VOL at de ikke bruker de nevnte stoffene i sin produksjon, men at prøvetakingen er et ledd i Mattilsynets overvåking av slike stoffer knyttet til et EU-direktiv.