Ber innbyggerne om å klippe hekken og senke farten

Lokale notiser

I forbindelse med skolestart ber Sortland kommune på sine hjemmesider innbyggerne om å klippe hekken og senke farten.

– Vegetasjon langs kommunale veier, i kryss og langs avkjørsler kan være en fare for myke og harde trafikanter, samt vanskeliggjøre vedlikehold og fremkommelighet, skriver de.

I Sortland kommune er rundt 1.400 elever som skal ut på veiene i forbindelse med skolestart.

– Vi oppfordrer grunneiere til å rydde vegetasjon på egen eiendom, sier kommunen.

Sortland kommune lister opp en rekke punkter i forbindelse med grunneieres ansvar for å fjerne vegetasjon:

  • Reduserer eller tildekker frisiktsoner i kryss, avkjørsler, svinger, gangfelt mv.
  • Henger utover vei og fortau
  • Hindrer drift og vedlikehold av veier og fortau
  • Vanskeliggjør framkommelighet for kjøretøy, som for eksempel brannbiler og renovasjon
  • Tildekker offentlige trafikkskilt
  • Reduserer effekten av gatelys og medfører belastninger på luftspenn mv.

De informerer også om at de kan pålegge grunneiere å rydde vegetasjon på egen eiendom.

– I regulerte områder kan det være stilt krav gjennom vedtatt reguleringsplan.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser