Hadsel betaler ned lån raskere

Hadsel kommune betaler ned sine forpliktelser i Husbanken raskere enn planlagt.
Lokale notiser

Det går fram av en henvendelse Hadsel kommune har gjort til Husbanken. Ifølge henvendelsen fra Hadsel, signert økonomikonsulent Odd-Eirik Isaksen, utgjør det ekstraordinære avdraget på lån i Husbaken til sammen 2.058.550 kroner.

Nedbetalingen gjelder deler av fem ulike lån Hadsel kommune har i Husbanken. Det er ikke kontret oppgitt hva lånene man betaler ned på har vært benyttet til.

– Mottatte ekstraordinære avdrag på lån til videre utlån (Startlån) skal benyttes til nedbetaling av kommunens lånegjeld. I denne forbindelse overføres 2.058.000 kroner, skriver økonomikonsulenten i kommunens henvendelse til Husbanken.