Lite underskudd for VOL

Lokale notiser

VOL Vesterålen Online As hadde et underskudd på 37.000 kroner før skatt i fjor.

Omsetningen steg fra 7,7 til 8,9 millioner kroner. I 2017 hadde selskapet et driftsunderskudd på 770.000 kroner. Dette ble redusert til 48.000 i 2018. VOL har mer enn doblet driftsinntektene fra 2016 til 2018 fra 4,3 til 8,9 millioner kroner.