Nytt økosystemtokt på gang

Torsdag starter det årlige økosystemtoktet i Barentshavet, femten år etter at det første gikk av stabelen. Ifølge Havforskningsintituttet omfatter toktet alt, fra de minste plankton til kval.
Lokale notiser

Nå skal norske og russiske havforskere undersøke «alt» i det store havområdet og samle viktige forskningsdata.

Barentshavet går gjennom store endringer. Derfor er det viktig for forskerne å samle mest mulig informasjon i det fruktbare havområdet. Informasjonen går inn i havforskningen sin database, og der blir den satt sammen med data fra tidligere tokt.

På den måten får forskerne tidsserier som forteller om endringene som skjer i de nordlige havområdene, skriver Havforskningsinstituttet. Data innsamlet på økosystemtoktene har blant annet gjort det mulig for havforskerne å påvise at fisken i Barentshavet flytter seg nordover på grunn av klimaendringene, og at Arktis er i ferd med å krympe.

I alt er det fire fartøy som deltar under toktet, tre norske og ett russisk. Forskningssjef Erik Olsen er toktleder på «G.O. Sars». Toktet omfatter alt fra planteplankton til de største kvalene, og det måles temperaturer, saltholdighet og registreres søppel som flyter i havet.

I tillegg er det egne fugleobservatører om bord som artsbestemmer og teller fugler. På den måten får havforskerne tatt pulsen på den økologiske tilstanden i Barentshavet.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser