Støtte til gatelys i Bø

Lokale notiser

Haugsnes Lysforening er innvilget et tilskudd til oppgradering av gatelys i bygda på i alt kr. 3 400. Pengene bes nå overført fra Bø kommune til lysforeningens konto.