Øksnes får 575 000 til språkopplæring

Lokale notiser

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr. 575 000 i tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, herunder grunntilskudd, til Øksnes kommune for 2019.

Tilskuddet gjelder for 32 personer i målgruppen.

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap er en todelt tilskuddsordning og består avpersontilskudd og grunntilskudd. Målet med grunntilskuddet er å bedre de økonomiskerammevilkårene for små og mellomstore kommuner når det gjelder opplæring i norsk ogsamfunnskunnskap for voksne innvandrere.