Foreslår ny inntektsfordeling av Havbruksfondet

Nærings- og fiskeridepartementer vil sende forslag om å justere inntektsfordelingen av Havbruksfondet på høring.

Flere kommuner i Vesterålen nyter godt av ordningen med Havbruksfondet.  Foto: Arkivfoto/Gratanglaks

Lokale notiser

Det melder departementet i en pressemelding.

Forslaget som nå sendes på høring omhandler fordeling av inntekter for havbrukslokaliterer som krysser kommunegrensene. Slik ordningen er i dag er det bare én av kommunene som får pengene, og dermed foreslås det å dele pengene proporsjonalt med lokalitetens arealbeslag i hver kommune.

En slik eventuell endring som nå foreslås, vil berøre 20 kommuner.


Robert Svendsen, ordførerkandidat for Andøy MDG:

– Vi må bruke penger på en annen måte

Robert Svendsen har i løpet av relativt kort tid rukket å markere seg som en klar og prinsippfast stemme i lokalpolitikken, med en tydelig grønn profil. Han ønsker et grønnere Andøy, og savner en tydeligere og sterkere lokalpolitisk debatt.

 

Mange milliarder

For å ivareta hensynet til kommuner som tilrettelegger for oppdrettsnæringen, ble Havbruksfondet opprettet i 2016. Inntektene kommer fra tildeling av ny kapasitet. 20 prosent går til staten, mens 80 prosent går til kommunal sektor.

I 2018 ble det utbetalt 2,7 milliarder kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner, og i 2019 ble det utbetalt rundt 450 milliarder kroner.

Høringene har åpnet og alle kan sende sine innspill til departementet. Høringsuttalelser kan sendes på regjeringen.no, eller på e-post til postmottak@nfd.dep.no. Høringsfrist er 23. september.


Ønsker penger fra havbruksfondet til å styrke fiskerinæringa

Nordland fylkes fiskarlag ønsker en lokal bruk av midler fra havbruksfondet. Fiskarlaget ber om at det etableres ordninger som kan bidra til å styrke fiskerinæringa i Nordland.Formannskapsmøte Bø:

Havbruksfondet berget fjoråret

Bø kommunes regnskap for fjoråret gikk ut i null, mye takket være en stor overføring fra Havbruksfondet.Nordland Fylkes Fiskarlag:

– Bruk Havbruksfondet til å styrke fiskerinæringa

Fiskarlaget i Nordland ber kommunene i fylket om å avsette en del av tilskuddet fra Havbruksfondet til næringsrettede tiltak innenfor den tradisjonelle fiskerinæringen.Havbrukskommunene får 458 millioner i oktober

En rekke kommuner som har fiskeoppdrett, deler til sammen 458 millioner kroner i oktober.Nå blir det nytt helsehus på Stokmarknes

Under torsdagens kommunestyre i Hadsel signerte kommunen kontrakt om nytt helsehus på Stokmarknes med entreprenøren som vant anbudet – Malthus Uniteam AS.Høyre, Venstre og FrP med nei til særskatt på havbruk:

Havbruksutvalget fortsetter likevel utredningsarbeidet

De to siste ukene har både Vestre, Høyre og FrP sagt nei til en ny grunnrenteskatt for havbruksnæringen på sine landsstyremøter. Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene, mener utvalget som utreder muligheten for økt skattlegging kan legge ned arbeidet. Det vil de imidlertid ikke gjøre.Lakseskatt kan gi opptil 7 milliarder kroner i statskassa

Dersom oppdrettsselskaper betaler en særskatt tilsvarende det vannkraftverk gjør, kan det gi staten opp mot 7 milliarder kroner mer å rutte med i året.Venstres landsmøte:

Sa nei til grunnrenteskatt for fiskeri- og havbruksnæringen

Venstres landsmøte sa i helgen nei til den omstridte grunnrenteskatten for fiskeri- og havbruksnæringen, som nå utredes av et utvalg.Framsnakket fiskerinæringa under Venstres landmøte

– Det er hyggelig å kunne framsnakke norsk fiskerinæring fra talerstolen under Venstres landsmøte, sier Jørn Martinussen (V), som er svært fornøyd med at landsmøtet sier nei til en statlig grunnrenteskatt på fiskeri og havbruk.Gode nyheter i Hadsel:

Ligger an til 20 millioner kroner i mindreforbruk i 2018

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen hadde med seg en hyggelig nyhet til torsdagens formannskapsmøte.Havbruksnæringen i Vesterålen om mulighet for økt skatteleggelse:

Mener verdiskapningene bør komme kommunene, og ikke staten, til gode

Knut Roald Holmøy, administrerende direktør i Holmøy Maritime AS, synes ikke det er rett at havbruksnæringen, gjennom grunnrenteskatt eller produksjonsavgift, kan måtte betale mer skatt enn de allerede gjør i dag.Siv Dagny Aasvik (Ap):

Ut mot eget parti om grunnrenteskatt i havbruksnæringen

På initiativ fra Regjeringen, Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti, er det nå blitt satt ned et utvalg som skal se på muligheten for å skattlegge havbruksnæringen ytterligere. En slik beskatning i form av grunnrenteskatt er ikke Siv Dagny Aasvik, ordfører i Hadsel kommune (Ap) og regionrådsleder i Vesterålen Regionråd, positiv til.