Åpner for forsøk med mer fleksibel skolestart

Lokale notiser

Regjeringen inviterer kommunene til å prøve ut ulike ordninger og modeller for en mer fleksibel skolestart. Dette melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Skolen skal være klar til å ta imot alle barn. Samtidig har barn ulike forutsetninger, som også kan være avhengig av når på året de er født. Alle barn skal få en god overgang fra barnehage til skole. Derfor åpner vi for forsøk med mer fleksibel skolestart sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

– Prinsipp i norsk skole

Dagens regelverk gir rom for at barn kan få tidligere eller senere skolestart enn alderen tilsier. Likevel er det relativt få som benytter denne muligheten. I dag får under to prosent av elevene utsatt eller framskyndet skolestarten.

– Vi ønsker at kommuner skal prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart. Dette kan være forsøk forankret i dagens regelverk eller modeller med muligheter for å søke unntak fra regelverket. Det kan for eksempel være ulike modeller for tidspunkt og praksis rundt barnets skolestart eller fleksibel bruk av personale mellom barnehage og skole, sier Sanner.

Å få mer kunnskap om hvordan det kan lages gode overganger og tilpasse skolestarten til barnets beste, er en av formålene med å prøve ut denne ordningen. Uansett hvilken modell kommunene ønsker å prøve ut, må de sikre at utprøvingen ikke får uheldige konsekvenser for barna.

– Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i norsk skole. Det er skolen som skal tilpasse seg barna, og ikke barna som skal tilpasse seg skolen. Alle elevene skal ha det trygt og godt på skolen, og få best mulig utbytte av opplæringen, sier Sanner.

Foreldresamarbeid

Dagens regelverk tilrettelegger for at foreldrene og skolen kan samarbeide i overgangen fra barnehage til skole. Et godt samarbeid og god informasjon kan bidra til at foreldrene gjør gode valg når det skal bestemmes om et ban skal få utsatt eller fremskyndet skolestart. Kommuner kan for eksempel ha foreldresamarbeid ved overgang fra barnehage til skole som et satsningsområde.

Nye lærerplaner

I arbeidet med fagfornyelsen og nye lærerplaner fra 2020, bestilte departementet en kunnskapsoversikt for de yngste barna. Denne viser hva som er gode arbeidsmåter og læringsmiljø for de yngste elevene.

– Vi jobber med å gjøre skolen bedre og mer tilpasset de minste barna. Nye læreplaner vil gjøre flere av fagene mer praktiske, og særlig på de første trinnene vil fagene kunne ha en utforskende tilnærming og med mer lek, sier Sanner.

Utdanningsdirektoratet vil sende ut invitasjon til kommuner om å være med på utprøving av nye modeller for fleksibel skolestart 20. august.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser