Søker støtte til bok om samene i Vesterålen

Johan Borgos søker flere kommuner om 5.000 kroner i støtte til ei bok om samene vest for Tjeldsundet.

SAMISK HISTORIE: Lokalhistoriker Johan Borgos jobber med en bok om historien til den samiske befolkningen vest for Tjeldsundet. Nå søker han flere kommuner om 5.000 kroner hver i støtte til boka.  Foto: Arkivfoto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

Lokale notiser

Boka har fått tittelen «Samer ved storhavet» og blir på rundt 300 tekstsider. Boka vil ha en temadel om levesett og kultur til samene vest for Tjeldsundet, en områdel som forteller om nesten tusen samiske par som levde på øyene fra 1600 til 1820 og en slektdel med familieregister for den samiske folkegruppa fra 1600 til 1820.

Borgos skriver at han har fått et to måneders prosjektstipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) for å skrive boka, som blir utgitt på Orkana forlag.

– Boka omfatter den samiske befolkninga i alle kommunene på Hinnøya og i Vesterålen. Den får egen bilderedaktør, men det arbeidet dekkes ikke av prosjektstipendet. Jeg mangler derfor penger til arbeidet med illustrasjoner, og håper de aktuelle kommunene vil være med på å finansiere bildearbeidet med fem tusen kroner hver, skriver Borgos i søknaden til Andøy kommune.

Borgos står blant annet bak 14 bygdebøker for kommunene Andøy, Sortland og Øksnes. Han har også skrevet heftet «De er her ennå» som omhandler sjøsamisk historie i Vesterålen.