Flere med rusproblemer får jobb

Lokale notiser

Status for Helse- og omsorgsdepartementets «Opptrappingsplan» for rusfeltet viser at stadig flere med rusproblemer får jobb i ordinært arbeidsliv. Det skriver departementet i en pressemelding.

– Vi ser at flere får egen bolig og flere får arbeid. Da vi startet med Opptrappingsplanen for rusfeltet i 2016, var det 42 prosent som ikke hadde aktiviteter i løpet av dagen. Nå er dette tallet nede i 28 prosent, og det er veldig positivt, sier helseminister Bent Høie.

Målet med Opptrappingsplanen er blant annet å oppdage rusproblemer på et tidligere tidspunkt, hjelpe raskt, ha kortere ventetid og bedre kvalitet i behandlingen.

Statusen for denne planen viser at det er 505 flere årsverk fra 2018-2019 i kommunale rus- og psykiske helsetjenester.

– Flere ansettes i kommunene for å jobbe med psykisk helse og rus, og det er veldig bra. Vi er ikke i mål ennå, men vi ser resultater og det er gledelig, sier Høie.