Vil gi kunstnerhus tilskudd

Lokale notiser

I januar i år, vedtok formannskapet i Sortland å gi Kunstnerhuset AS et tilskudd på 100.000 kroner med umiddelbar virkning.

Foran neste ukes formannskapsmøte, anbefaler rådmannen å bevilge Kunstnerhuset et tilskudd på 90.000 kroner, for å ivareta sine økonomiske forpliktelser. Tilskuddet tildeles gjennom bruk av avsatte midler på kommunens disposisjonsfond.