Dyrere bru på Myre

Kostnadene for å utbedre brua på moloen mellom Myre og Sommarøy har økt.
Lokale notiser

Arbeidet med å utbedre brua på molo mellom Myre og Sommarøy har vært ute på anbud. Ved anbudsfristens utløp var det innkommet tre tilbud. Beste tilbud har en kostnad inkl. opsjoner på kr 1 588 933,- eks mva. Opsjonen gjelder installasjon av katodisk beskyttelse av brua og har en kostnad på kr 550.000,-.

For å utføre nødvendige reparasjoner på brua må investeringsbudsjettet økes med kr 1 450 000,- til 2 450 000,-.

Dette vedtok kommunestyret i Øksnes i dag.