Åpent møte om skolekvartalet/kulturhus på Myre

På onsdags kveld er det oppstartmøte for referansegruppe, brukergruppe og informasjon til lag og foreninger i Øksnes ang. arbeidet med skolekvartalet/kulturhus på Myre.
Lokale notiser

Basert på vedtak i kommunestyret starter nå kommunen en kreativ og åpen prosess for å finne ei framtidsretta løsning for hele skolekvartalet. I dialog med landskapsarkitekt, arkitekt og rådgiver kulturbygg fra COWI, skal mulighetsstudiet vise best mulige, smarte og arealeffektive løsninger for skole, bibliotek, kulturskole, ungdomsklubb, VoFly.

Samtidig skal prosjektet skape den gode møteplassen i hjertet av Øksnes, være et løft for sentrum, og gi gode arealer til lek og aktivitet i et trafikkmessig trygt skolemiljø.


– Vi inviterer eldreråd, ungdomsråd, lag og foreninger, ansatte / tillitsvalgte og andre interesserte til å delta i referanse- og innspill-delen i prosjektet, oppfordrer Øksnes kommune.

Program:

  1. Velkommen ved kommunalsjef Jarle Ragnar Meløy. Hva omfatter det arbeidet som nå startes?
  2. Det moderne lokale kulturbygget og sambruksanlegget skole og kultur. Rådgiver kulturbygg, Rune Håndlykken
  3. Stedsutvikling i et kommunesenter som Øksnes. Muligheter og utfordringer i Skolekvartalet. Landskapsarkitekt Emilie Dahl Gullberg
Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser