Disse er nye leger i Andøy

Andøy kommune har fått nye leger på plass.
Lokale notiser

Det er ansatt to nye fastleger og én LIS1-lege ved Andenes Legekontor.

Allmennlege Hedda Mørch er på plass og i full gang med pasienter. Hun startet 1. september, i likhet med den nye LIS1-legen (turnuslegen), Emily Sjølander.

Russ Pepin er den andre allmennlegen kommunen har inngått fastlegeavtale med. Han starter først i jobben om ett år. I mellomtiden vil stillingen fylles av en vikar. Fra 16. september til februar er Andras Kohl vikarlege, og deretter overtar Alexei Velasques frem til Pepin er på plass.

– Fra 16.september har vi full drift i alle legehjemler og er glade for det, sier Beathe Andersen, enhetsleder for helse og familie.