Klager på antatt entreprenør i Bø

Kai og Anlegg Entreprenør AS (KAE) på Sortland klager på Bø kommunes tildeling av entreprenør for prosjekt Solheim.
Lokale notiser

KAE mener at vurderingen som er gjort av Bø Kommune av de innkomne tilbudene er for dårlig. Straumbygg AS ble tilbud oppdraget, og KAE mener Straumbygg burde vært forkastet og kontrakten burde vært tildelt Kai og Anlegg Entreprenør AS.

I sin begrunnelse for klagen, påpeker KAE at oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten.

- Plikten gjelder når kontraktens hovedelement omfatter arbeider der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag - eller svennebrev. Plikten gjelder ikke når kravet må anses som uforholdsmessig etter kontraktens innhold, omfanget av arbeidet der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag - eller svennebrev eller andre forhold, påpeker KAE, og sier samtidig at oppdragsgiver skal i kontrakten forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kravene som er stilt etter første ledd. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle vilkårene.

Må forkastes

KAE kan ikke se i noen norske register eller i oversendt dokumentasjon at Straumbygg AS er registrert i noen lærlingeordninger.

- Dermed oppfyller ikke Straumbygg AS kvalifikasjonskravene som er satt i konkurransegrunnlaget til å gi pris på denne tilbudskonkurransen og skal derfor forkastes, hevder KAE overfor Bø kommune.