To kommuner bruker veldig lang tid på byggesaksbehandling

Lokale notiser

Bø og Lødingen kommer dårlig ut på den siste Kostra-statistikken om byggesaksbehandling.

I fjor brukte Bø i gjennomsnitt 363 dager på å behandle enkle byggesaker, som har treukers frist. På den annen side brukte Bø bare to dager på saksbehandling av vanskeligere saker, som har 12 ukers frist.

Lødingen brukte i gjennomsnitt 19 dager for saker med tre ukers frist, men hele 240 dager for saker som har 12 ukers frist.

Nordland har et gjennomsnitt på henholdsvis 36 og 44 dager (12 ukers frist).

De øvrige kommunene:

                        3 uker    12 uker

Hadsel           22           51

Øksnes           23           7

Sortland         16           37

Andøy            -              -

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser