Gjennomfører kulturminneundersøkelse denne uken

Lokale notiser

I snart ti år har Hadsel kommune planlagt å få etablert gang- og sykkelvei mellom Stokmarknes og Melbu. De siste årene har kommunen imidlertid ventet på at kulturminneundersøkelse skulle bli gjennomført av kulturminneavdelingen ved Nordland Fylkeskommune.

I midten av august ble det klart at kommunedirektør Ola Morten Teigen hadde godkjent det reviderte budsjettet fra fylkeskommunen. Dermed var det eneste som gjensto at kulturminneavdelingen skulle finne ledig plass i feltkalenderen sin. Dette har de nå gjort, for ifølge Hadsel kommunes hjemmeside blir dette arbeidet utført den inneværende uken.


Gang- og sykkelsti mellom Melbu og Stokmarknes.

Undersøkelse kan sette fart i snart ti år gammel plan

Det skal gjøres arkelogiske undersøkelser mellom Melbu og Stokmarknes. Dermed er det endelig blitt fortgang i de snart ti år gamle planene om gang- og sykkelvei mellom Stokmarknes og Melbu.Den planlagte gang- og sykkelveien mellom Stokmarknes og Melbu:

Ett steg nærmere kulturminneundersøkelse

Hadsel kommune venter fortsatt på at Nordland fylkeskommune skal gjennomføre kulturminneundersøkelse før de kan starte på den planlagte gang- og sykkelveien mellom Stokmarknes og Melbu. Fylkeskommunen har sendt kommunen revidert budsjett, som må godkjennes før kulturminneundersøkelsen kan planlegges.