Det nye meninghetsrådet i Bø, er klart.

Telling og kontrolltellinger er gjennomført i Bø og Malnes sokn i forbindelse med kirkevalget, sker Bø og Malnes menighet på sin Facebook-side.
Lokale notiser

Det skulle velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer til nytt menighetsråd som tiltrer i oktober. Her er det nye rådet med faste medlemmer og varamedlemmer, i rekkefølge ut fra stemmetall:

FASTE MEDLEMMER
Heidi Gabrielsen, Vea
Elise Eggebø, Straume
Kristin Fæster Klaussen, Pollen
Geir-Viggo Pedersen, Skålbrekka
Marianne Larsen Kleiva, Skårvågen
May-Kristin Nerdal, Kråkberget
Richard Edvardsen, Straume
Liss Evy Nikolaisen, Pollen

VARAMEDLEMMER
Simon Nilsen, Risnesan
Inger-Johanne Iversen, Vinje
Kirsten-Synnøve Både, Steine
Melissa Solvang, Vinje
Guttorm Veabø, Vea